Blok B to miejsce, w którym za pośrednictwem zajęć grupowych poprawiamy wszystkie cechy motoryczne naszych Podopiecznych.

10 podstawowych sprawności:

 • Gibkość: zdolność do maksymalizacji zakresu ruchu w stawach i ścięgnach
 • Kontrola (dokładność): zdolność do wykonywania ruchu poprawnie niezależnie od szybkości lub kierunku
 • Koordynacja: zdolność do łączenia kilku ruchów w jeden wzorzec ruchowy
 • Moc: zdolność mięśni lub układu mięśniowego do aplikowania maksymalnej siły w minimalnym czasie (pojęcie fizyczne)
 • Równowaga: zdolność do kontroli położenia środka ciężkości ciała
 • Siła: zdolność mięśni lub układu mięśniowego do aplikowania siły (w sensie fizycznym)
 • Szybkość: zdolność do zwiększenia ilości cykli wykonywanego ruchu w czasie
 • Wydolność: zdolność układu oddechowo-krążeniowego do pobierania, przetwarzania i gromadzeniu tlenu i wydalania dwutlenku węgla
 • Wytrzymałość: zdolność do gromadzenia i przetwarzania energii
 • Zwinność: zdolność do minimalizacji czasu przechodzenia między wzorcami ruchowymi

SLOWNIK:

 

 • AMRAP – As Many Reps/Rounds as Possibile – tyle powtórzeń / rund, ile jesteś w stanie zrobić
 • ATG – Ass To Grass – przysiad poniżej linii kolan, pośladkami do ziemi.
 • Benchmark – jest to WOD sprawdzający Twoją sprawność. Z góry ustalone zestawy ćwiczeń, takie same na całym świecie
 • BW – Body Weight – masa ciała
 • EMOM – Every Minute On the Minute - wykonywanie określonego ćwiczenia co pełną minutę
 • PR ­­– Personal record – osobisty rekord
 • RM – Rep Max – maksymalne powtórzenie
 • RX – As Prescribed – bez skalowania
 • TC – Time Cap – czas w jakim musisz wykonać WOD
 • WOD – Workout of the day – trening dnia

MetCon – Metabolic conditioning – ćwiczenia „cardio”

 • Double Unders – podwójne skoki na skakance
 • Jump Rope – skakanka
 • Row – wiosłowanie (ergometr wioślarski)
 • Run – bieganie
 • Single Unders – SU`s -pojedyncze podskoki na skakance

Gymnastics – ćwiczenia gimnastyczne:

 • Air Squat– przysiad bez obciążenia
 • Back Extension – wyprosty do przodu na maszynie GHD, pracują tylko plecy, biodra nieruchomo leżą na poduszkach
 • Ball Slams – uderzenia piłką o ziemię z nad głowy
 • Bar Muscle-up – BMU – wsparcie ciągiem na drążku
 • Box Jump – wyskoki na skrzynie z pełnym wyprostem biodra
 • Burpee – padnij powstań. Kucamy, wyrzucamy nogi do tyłu, kładziemy się na ziemi (biodra ,klatka),podciągamy obydwie nogi pod klatkę, wstajemy i odrywamy się od ziemi klaszcząc dłońmi nad głową.
 • Butterfly pullup – podciągnięcie z wykorzystaniem całego ciała, barki napięte, bez momentu zatrzymania
 • Dip – pompka szwedzka, pompka na poręczach
 • Glute-Ham Sit-ups – brzuszki na maszynie GHD
 • Handstand Push-up – HSPU –  pompki przy ścianie w staniu na rękach
 • Handstand– stanie na rękach
 • Handstand walk – chodzenie na rękach
 • Hip Extension – wyprosty do przodu na maszynie GHD, pracują całe biodra, którą są poza poduszkami
 • Hollow body position – w leżeniu na plecach, nogi wyprostowane, ręce wyprostowane nad głową ( gimnastyczne ćwiczenie na mięśnie brzucha)
 • Hollow rock – w pozycji hollow body position przejścia z leżenia do siadu
 • Jumping jacks – pajacyki
 • K2E (KTE)– knees to elbows – kolana do łokci (na drążku)
 • Kipping pullup – podciągnięcie z wyrzuceniem nóg do przodu, zarzut na drążek i mimowolne opadnięcie
 • L-sit –  utrzymywanie ciała na rękach z nogami wyprostowanymi przed sobą, ćwiczenie możemy wykonywać na pudłach (box) drążkach (parallel) lub kółkach gimnastycznych (rings).
 • Lunges– wykroki
 • Muscle-up – MU – wsparcie ciągiem na kółkach gimnastycznych
 • Over box – przeskoki lub przejścia przez skrzynie bez wyprostu bioder na skrzyni (box jumps over, burpees box jumps over)
 • Parallel dip – pompka szwedzka na drążkach
 • Plank – tzw. deska. Podpór przodem na ramionach. Nogi złączone razem, plecy wyprostowane, biodra podwinięte, pośladki oraz brzuch napięte
 • Pullup – podciągnięcie
 • Push up – pompka
 • Pushup HR – pushup hand release – pompka z oderwaniem rąk(kładziemy się klatką na ziemi i odrywamy ręce)
 • Ring dip – pompka szwedzka na kółkach gimnastycznych
 • Rope Climb – wychodzenie po linie
 • Side plank – plank na jednej ręce, druga ręka położona na boku lub uniesiona w górze.
 • Sit-up – brzuszek
 • Strict pullup – podciągnięcie siłowe
 • T2B (TTB) – toes to bar – palce do drążka
 • Walking Lunges – wykroki z przejściem do przodu (“chodzone”)
 • Wall Climb – wychodzenie po ścianie nogami w podporze przodem do ziemi
 • Wall-ball – uderzenia piłką lekarską o ścianę na określoną wysokość z przysiadu

Weightlifting – podnoszenie ciężarów

 • Back Squat– przysiad ze sztangą na plecach
 • Clean – zarzut sztangi
 • Clean & Jerk – zarzut z podrzutem
 • Front Squat – przysiad ze sztangą trzymaną z przodu
 • Goblet Squat – przysiad z obciążeniem trzymanym oburącz na wysokości mostka (najczęściej KB)
 • Hang Clean – zarzut ze zwisu
 • Hang Snatch – rwanie ze zwisu do stania
 • Jerk – podrzut sztangi nad głowę
 • KB swing (American) – Kettlebell swing – wymach KB trzymanego oburącz nad głowę
 • KB Swing(Russian) – wymach KB do wysokości splotu
 • OHS – Over Head Squat – przysiad ze sztangą trzymana nad głową
 • Power Clean – zarzut bez przysiadu
 • Power Snath – rwanie bez przysiadu do stania
 • Push Jerk – wyrzucenie sztangi nad głowę z wejściem pod sztangę
 • Push Press – wyciśnięcie sztangi nad głową z użyciem nóg
 • SDLHP – Sumo Deadlift High Pull -uniesienie sztangi/KB trzymanej wąsko do wysokości brody/mostka z ziemi w pozycji jak do martwego ciągu z nogami rozstawionymi szeroko. Łokcie powyżej dłoni.
 • Shoulder Press – wyciśnięcie sztangi nad głowę
 • Shoulder to overhead – sztanga ma się znaleźć nad głową dowolną techniką
 • Snatch – rwanie sztangi
 • TGU – Turkish get-up – tureckie wstawanie
 • Thruster – przysiad z wyrzuceniem sztangi nad głowę