Blok B to miejsce, w którym za pośrednictwem zajęć grupowych poprawiamy wszystkie cechy motoryczne naszych Podopiecznych.

Naszym celem jest poprawa zdrowia, sylwetki oraz samopoczucia klubowiczów. Program treningowy jest przygotowywany z myślą,
o tym by zadbać o Wasz rozwój, a forma, którą wypracujecie ma wam służyć długie lata.

Zajęcia prowadzone są przez zaangażowaną kadrę, która dba o to byście ćwiczyli ciężko, ale bezpiecznie.

10 podstawowych sprawności:

 • Gibkość: zdolność do maksymalizacji zakresu ruchu w stawach i ścięgnach

 • Kontrola (dokładność): zdolność do wykonywania ruchu poprawnie niezależnie od szybkości lub kierunku

 • Koordynacja: zdolność do łączenia kilku ruchów w jeden wzorzec ruchowy

 • Moc: zdolność mięśni lub układu mięśniowego do aplikowania maksymalnej siły w minimalnym czasie (pojęcie fizyczne)

 • Równowaga: zdolność do kontroli położenia środka ciężkości ciała

 • Siła: zdolność mięśni lub układu mięśniowego do aplikowania siły (w sensie fizycznym)

 • Szybkość: zdolność do zwiększenia ilości cykli wykonywanego ruchu w czasie

 • Wydolność: zdolność układu oddechowo-krążeniowego do pobierania, przetwarzania i gromadzeniu tlenu i wydalania dwutlenku węgla

 • Wytrzymałość: zdolność do gromadzenia i przetwarzania energii

 • Zwinność: zdolność do minimalizacji czasu przechodzenia między wzorcami ruchowymi


SLOWNIK:

 

 • AMRAP – As Many Reps/Rounds as Possibile – tyle powtórzeń / rund, ile jesteś w stanie zrobić

 • ATG – Ass To Grass – przysiad poniżej linii kolan, pośladkami do ziemi.

 • Benchmark – jest to WOD sprawdzający Twoją sprawność. Z góry ustalone zestawy ćwiczeń, takie same na całym świecie

 • BW – Body Weight – masa ciała

 • EMOM – Every Minute On the Minute - wykonywanie określonego ćwiczenia co pełną minutę

 • PR ­­– Personal record – osobisty rekord

 • RM – Rep Max – maksymalne powtórzenie

 • RX – As Prescribed – bez skalowania

 • TC – Time Cap – czas w jakim musisz wykonać WOD

 • WOD – Workout of the day – trening dnia

MetCon – Metabolic conditioning – ćwiczenia „cardio”

 • Double Unders – podwójne skoki na skakance

 • Jump Rope – skakanka

 • Row – wiosłowanie (ergometr wioślarski)

 • Run – bieganie

 • Single Unders – SU`s -pojedyncze podskoki na skakance

Gymnastics – ćwiczenia gimnastyczne:

 • Air Squat– przysiad bez obciążenia

 • Back Extension – wyprosty do przodu na maszynie GHD, pracują tylko plecy, biodra nieruchomo leżą na poduszkach

 • Ball Slams – uderzenia piłką o ziemię z nad głowy

 • Bar Muscle-up – BMU – wsparcie ciągiem na drążku

 • Box Jump – wyskoki na skrzynie z pełnym wyprostem biodra

 • Burpee – padnij powstań. Kucamy, wyrzucamy nogi do tyłu, kładziemy się na ziemi (biodra ,klatka),podciągamy obydwie nogi pod klatkę, wstajemy i odrywamy się od ziemi klaszcząc dłońmi nad głową.

 • Butterfly pullup – podciągnięcie z wykorzystaniem całego ciała, barki napięte, bez momentu zatrzymania

 • Dip – pompka szwedzka, pompka na poręczach

 • Glute-Ham Sit-ups – brzuszki na maszynie GHD

 • Handstand Push-up – HSPU – pompki przy ścianie w staniu na rękach

 • Handstand– stanie na rękach

 • Handstand walk – chodzenie na rękach

 • Hip Extension – wyprosty do przodu na maszynie GHD, pracują całe biodra, którą są poza poduszkami

 • Hollow body position – w leżeniu na plecach, nogi wyprostowane, ręce wyprostowane nad głową ( gimnastyczne ćwiczenie na mięśnie brzucha)

 • Hollow rock – w pozycji hollow body position przejścia z leżenia do siadu

 • Jumping jacks – pajacyki

 • K2E (KTE)– knees to elbows – kolana do łokci (na drążku)

 • Kipping pullup – podciągnięcie z wyrzuceniem nóg do przodu, zarzut na drążek i mimowolne opadnięcie

 • L-sit – utrzymywanie ciała na rękach z nogami wyprostowanymi przed sobą, ćwiczenie możemy wykonywać na pudłach (box) drążkach (parallel) lub kółkach gimnastycznych (rings).

 • Lunges– wykroki

 • Muscle-up – MU – wsparcie ciągiem na kółkach gimnastycznych

 • Over box – przeskoki lub przejścia przez skrzynie bez wyprostu bioder na skrzyni (box jumps over, burpees box jumps over)

 • Parallel dip – pompka szwedzka na drążkach

 • Plank – tzw. deska. Podpór przodem na ramionach. Nogi złączone razem, plecy wyprostowane, biodra podwinięte, pośladki oraz brzuch napięte

 • Pullup – podciągnięcie

 • Push up – pompka

 • Pushup HR – pushup hand release – pompka z oderwaniem rąk(kładziemy się klatką na ziemi i odrywamy ręce)

 • Ring dip – pompka szwedzka na kółkach gimnastycznych

 • Rope Climb – wychodzenie po linie

 • Side plank – plank na jednej ręce, druga ręka położona na boku lub uniesiona w górze.

 • Sit-up – brzuszek

 • Strict pullup – podciągnięcie siłowe

 • T2B (TTB) – toes to bar – palce do drążka

 • Walking Lunges – wykroki z przejściem do przodu (“chodzone”)

 • Wall Climb – wychodzenie po ścianie nogami w podporze przodem do ziemi

 • Wall-ball – uderzenia piłką lekarską o ścianę na określoną wysokość z przysiadu

Weightlifting – podnoszenie ciężarów

 • Back Squat– przysiad ze sztangą na plecach

 • Clean – zarzut sztangi

 • Clean & Jerk – zarzut z podrzutem

 • Front Squat – przysiad ze sztangą trzymaną z przodu

 • Goblet Squat – przysiad z obciążeniem trzymanym oburącz na wysokości mostka (najczęściej KB)

 • Hang Clean – zarzut ze zwisu

 • Hang Snatch – rwanie ze zwisu do stania

 • Jerk – podrzut sztangi nad głowę

 • KB swing (American) – Kettlebell swing – wymach KB trzymanego oburącz nad głowę

 • KB Swing(Russian) – wymach KB do wysokości splotu

 • OHS – Over Head Squat – przysiad ze sztangą trzymana nad głową

 • Power Clean – zarzut bez przysiadu

 • Power Snath – rwanie bez przysiadu do stania

 • Push Jerk – wyrzucenie sztangi nad głowę z wejściem pod sztangę

 • Push Press – wyciśnięcie sztangi nad głową z użyciem nóg

 • SDLHP – Sumo Deadlift High Pull -uniesienie sztangi/KB trzymanej wąsko do wysokości brody/mostka z ziemi w pozycji jak do martwego ciągu z nogami rozstawionymi szeroko. Łokcie powyżej dłoni.

 • Shoulder Press – wyciśnięcie sztangi nad głowę

 • Shoulder to overhead – sztanga ma się znaleźć nad głową dowolną techniką

 • Snatch – rwanie sztangi

 • TGU – Turkish get-up – tureckie wstawanie

 • Thruster – przysiad z wyrzuceniem sztangi nad głowę